Holliday

Doktor Holliday onun kardeşini öldürdü.

Doc Holliday tötete seinen Bruder.

Bana, Wyatt Earp ve Doktor Holliday hakkında bildiğini anlat.

Erzählen Sie mir von diesem Wyatt Earp und von Doctor Holliday.

Albay Holliday için bu demiryolunu inşa ediyorum.

Ich baue die Eisenbahnlinie für Colonel Holliday.

Ama benim adım hâlâ Holliday.

Aber ich heiß immer noch Holliday.

Holliday, Dodge City'de hayatımı kurtardı.

Holliday rettete mich in Dodge City.

Albay Holliday ve ben bu demiryolunu inşa edenler değiliz.

Tja, Colonel Holliday und ich sind nicht die Erbauer dieser Eisenbahn.

Dostum Doc Holliday, Yazan: Wyatt Earp.

MEIN FREUND DOC HOLLIDAY VON WYATT EARP

Hoşgörü gösteremem Holliday.

Keine Gefälligkeiten, Holliday.

Doktor Holliday de yanlarında.

Doc Holliday ist bei ihnen.

Dur bakalım Holliday.

Moment mal, Holliday.