Howard

Bu da Howard'ın ilk görüşmesi.

Dies ist Howards erstes Jobinterview.

Biz profesyonel değiliz. Howard.

Wir sind keine Professionalisten!

Anlayışın için teşekkürler Howard.

Danke für dein Verständnis, Howard.

Kimse Howard gibi bir bilim adamı olamaz.

Niemand ist ein Wissenschaftler wie Howard.

İyi akşamlar Bay Howard.

Gute Nacht, Mr. Howard.

Ben adamıyım Howard, sen de öyle.

Ich bin Geschäftsmann, Howard, genau wie Sie.

Orasını bilemem. Ama Howard Stark ya kara cahil, ya da bir dahi.

Aber Howard Stark ist entweder ein Ignorant oder ein Genie.

Bu, Dr. Leonard Hofstadter Dr. Rajesh Koothrappali ve Howard Wolowitz.

Das sind Dr. Leonard Hofstadter, Dr. Rajesh Koothrappali und Howard Wolowitz.

Herkes senin için çalışıyor Howard.

Jeder arbeitet für dich, Howard.

İyi geceler Howard.

Gute Nacht. Howard.