Işınlayıcı

Size doğrudan bir emir verdim, Mr.Data. Işınlayıcı kilidini kaldırın hemen.

Ich gab Ihnen einen Befehl. Sofort Transportersperrung freigeben!

Işınlayıcı kilitlenmesi ölçümlüyorum.

Ich registriere Transportkontakt.

Işınlayıcı arızası, bir bağlantı daha.

Der Transporterausfall ist eine Verbindung.

Işınlayıcı yükselteçlerini kurmaya başlayın.

Transportverstärker aufstellen. Paris an Chakotay.

Işınlayıcı yükselteçlerini hazırlayın.

Die Transportverstärker vorbereiten.

Işınlayıcı, iyonizasyon kalıntısı bırakır.

Ein Transporterstrahl führt zu Luftionisation.