Island'da

Sana biraz Staten Island'ın en iyilerinden getirdim, Jackie ve biraz da jet yakıtı.

Habe dir etwas von Staten Islands Bestem gebracht, Jackie, und etwas frisches Kerosin.

Eski karım şu an Long Island'da eski evimde, eski köpeğimle yaşıyor.

Meine Ex-Frau ist in Long Island in meinem Ex-Haus mit meinem Ex-Hund.

Long Island'da bizim için bir şey kalmadı.

Es gibt für uns nichts mehr auf Long Island.

Evet. Ama onlar büyük gemiler, Tower Island'da demirlerler.

Sicher, aber das sind Riesenschiffe, die woanders anlegen.

Evet, Long Island'da, Bakan Bailey'in verdiği bir parti.

Ja, auf Long Island. Bei einem gewissen Handelsminister Bailey.

Newport, Rhode Island'da.

Newport, Rhode Island.

Long Island'da güzel bir evimiz var.

In einem schönen Haus in Long Island.

Long Island'da gizemli bir ailen mi var?

Du hast eine geheime Familie auf Long Island?