Jaye

Roadblock Lady Jaye Flint ve Snake Eyes.

Lady Jaye, Flint und Snake Eyes.

Flint, Jaye, Snake, siz kanatlardan giriyorsunuz.

Flint, Jaye, Snake, ihr übernehmt die Flanke.

Yüzbaşı Jaye Burnett.

Captain Jaye Burnett.

Teğmen Lady Jaye, biz Jinx ve Snake Eyes.

Lieutenant Lady Jaye, hier sind Jinx und Snake Eyes.

Ben Teğmen Lady Jaye, acil yardım talep ediyoruz.

Hier ist Lieutenant Lady Jaye, erbitte sofortige Hilfe.

Biri var mı, Jaye?

Hast du jemanden, Jaye?

Dedektif Jaye Winston?

Detective Jaye Winston?

Dört yaşındaki bir çocuk için Jaye'di.

Oder für eine Vierjährige, Jaye.

Dr. Hatake, Jaye ile tanışın.

Dr. Hatake, das ist Jaye.

O kadar bağırma Jaye.

Nicht so laut, Jaye.