Jeremiah

Adı Jeremiah Mercer, ve onu hemen görmek istiyorum!

Jeremiah Mercer. Ich Will ihn sofort sehen!

Burada senin için bir adam var, Jeremiah Johnson.

Hier ist ein Mann für dich, Jeremiah Johnson.

Jonah Jeremiah Jones?

Jonah Jeremia Jones?

İyi geceler, Jeremiah.

Gute Nacht, Jeremiah.

Jeremiah Johnson

Jeremiah Johnson

Aman Tanrım, Jeremiah!

Oh Gott. Jeremiah.

Onun adı Jeremiah Johnson'dı.

Er hieß Jeremiah Johnson.

Jeremiah Allen'ın adresini aldık.

Wir haben Jeremiah Allens Adresse.

Bak, gerçek şu ki, Jeremiah Kassar avukat değil.

Hören Sie, die Wahrheit ist, Jeremiah Kassar ist kein Anwalt.

DNA'sından alınan örnekle, Yıldızfilosu, oğlanın kimliğini Jeremiah Rossa olarak tanımladı.

Durch Vergleich der DNA-Gentypen konnte der Junge als Jeremiah Rossa identifiziert werden.