Jessep

Albay Jessep, nakil emrinin bir kopyasını edinmem mümkün mü? Efendim.

Colonel Jessep, ich hätte gern eine Kopie des Verlegungsbefehls.

Savunma, albay Nathan Jessep'i çağırıyor.

Die Verteidigung ruft Colonel Nathan Jessep.

Jessep'i mahkemeye çağırmak için.

Um Colonel Jessep vorzuladen.

Jessep, Güvenlik Konseyi'ne girmek üzere.

Jessep wird Chef im Sicherheitsrat.

Albay Jessep, Küba Guantanamo Körfezi Üsttü Komutanı.

Colonel Jessep, Befehlshaber, Guantanamo Bay, Kuba.