Jim

Jim, sanırım sen onu tanıyordun.

Jim, ich glaube, Sie kannten ihn.

Afedersiniz, Joe ya da Jim burada mı?

Verzeihung, sind Joe oder Jim da?

Joe ya da Jim burada mı?" dedim.

Ich sagte, sind Joe oder Jim da?

Jim, o seni seviyor.

Jim, sie liebt dich.

Ben sürebilir miyim, Jim amca?

Darf ich fahren, Onkel Jim? Nein.

Jim, beni duyuyor musun?

Jim, hören Sie mich?

İyi geceler, Jim.

Gute Nacht, Jim.

Bir anlaşmamız var, Jim.

Wir hatten eine Abmachung, Jim.

Jim ne zaman geri dönüyor?

Wann kommt Jim zurück?

Jim, buraya gel.

Jim, komm her.