Joe'yu

Sence Lou'yu Joe Genest mi öldürdü?

Meinen Sie, Joe Genest hat Lou getötet?

Fakat Barbie ve Joe'yu tanıyoruz.

Aber wir kennen Barbie und Joe.

Kimse Kızılderili Joe'yu durduramaz.

Keiner hält Indianer Joe auf.

Az önce Eskimo Joe'yu satın aldı.

Eben hat er Eskimo Joe gekauft.

Bu yüzden Grodd, Joe'yu öldürmedi.

Deswegen hat Grodd Joe nicht umgebracht.