Joey'nin

Joey'nin çıplak kıçı.

Joeys blanker Hintern.

Joey'nin gerçekten Doktor Drake Ramoray olduğunu düşünüyor.

Sie hält Joey tatsächlich für Dr. Drake Remorai.

Joey'nin vücut parçaları olabilir.

Könnten Körperteile von Joey sein.

Joey'nin çok titiz bir tarama süreci var.

Joey hat eine sehr sorgfältige Screening-Prozess.

Ve şu anda Joey'nin yanında.

Und jetzt ist er bei Joey.

Bunlar Joey'nin en sevdiği oyuncaklar.

Das sind alles Joeys Lieblings-Spielzeuge.

Evet ama Joey'nin mi yoksa başka bir hayalet mi?

Ja, aber ist es Joeys oder ein anderer?

Joey, Amy'nin bavullarını topla.

Joey, hol Amys Gepäck her!