John John

Zavallı John, zavallı John

Armer John, armer John

John geldi. John.

John ist hier.

John Wayne, John Wayne

John Wayne, John Wayne.

John Abruzzi John Abruzzi?

"John Abruzzi" John Abruzzi.

John, John Myers.

John. John Myers.

John-John Kennedy ile evlenirken Carolyn Bessette'in giydiği gelinliği o yapmıştı.

Er machte Carolyn Bessettes Kleid. Für ihre Hochzeit mit John-John Kennedy.

John, John'u ve Beatrice'i güvenli bir yere götür.

John. Bringt John und Beatrice in Sicherheit, sofort!

John, John artık tek önemli şey Magnussen.

John, John, Magnussen ist alles, was jetzt zählt.

Neden? Çünkü babamın adı da John'muş. John Little.

Weil mein Vater auch John hieß, John Little.

Senin hakkında bir ton şey anlattı, John-John.

Sie hatte eine Menge über dich zu sagen, John-John.