Jones'un

Burada Bay Jones'un bir arkadaşı var.

Hier ist ein Freund von Mr. Jones.

Kimin fikriydi, senin mi Jones'un mu?

Wessen Idee, deine oder Jones?

Ve Bayan Tiffany Case "Jones"un başka bir otelde ömür boyu rezervasyonu var.

Und Miss Tiffany Case "Jones" hat eine Dauerbuchung in einem anderen Hotel.

Bence Percy Jones'un biraz zamana ihtiyacı var.

Ich glaube, Percy Jones braucht noch Zeit.

DAVEY JONES'UN TAMİRHANESİ

DAVEY JONES' WERKSTATT

Tam da Bay Jones'un korku şey.

Genau wie es Mr. Jones befürchtet hat.

Melody Hanson, Jones'un nişanlısı.

Melody Hanson, die Verlobte.

Martha Jones da Doktor'un önceki yolculuk arkadaşı.

Und Martha Jones, ehemalige Begleiterin des Doctors.

Nigel Incubator-Jones'un en iyi dostu bir ağaç.

Nigel Incubator-Jones, befreundet mit einem Baum.

İçinde Davy Jones'un hala atan kalbi var.

Sie enthält das noch schlagende Herz von Davy Jones.