Josh

Josh'ın müşteri dosyalarına ulaşabilirsiniz.

Sie könnten Josh's Kundendatei durchsehen.

Hiçbir şey bilmiyor, Josh.

Sie weiß gar nichts, Josh.

Nick, ben Josh Porter, Rolek'in oğlu.

Nick, hier ist Josh Porter, Roleks Sohn.

İyi geceler Josh.

Gute Nacht, Josh.

Ama seni geri alacağım Josh.

Aber ich hole Dich zurück, Josh.

Josh, bu Yüzbaşı Montgomery Richard Castle, Dedektifler Esposito ve Ryan.

Josh, das sind Captain Montgomery, Richard Castle, Detectives Esposito und Ryan.

Josh, buraya gel!

Josh, komm her!

Neden Josh ile birlikte olsun ki?

Josh? Wieso sollte sie bei Josh sein?

Josh Monroe, Abby'nin kardeşi.

Josh Monroe, Abbys Bruder.

Belki Josh ile birliktedir? Josh?

Vielleicht ist sie bei Josh?