Turkish-German translations for Küba:

Kuba · other translations

We also found translations for word kuba in German.

Küba

Küba asıllı Amerikalı mısınız?

Sie sind kubanischer Herkunft?

Jason emekliliğimi kutlamak için bize bir kutu Küba purosu getirmiş.

Jason brachte kubanische Zigarren zur Feier meines Ausscheidens.

Ben bu hikâyeye "Ted ve Küba Sandviçi Krizi" adını verdim.

Ich nenne diese Geschichte: "Ted und die Kubanisches-Sandwich-Krise

Kaçakçılığı soruşturuyoruz ve Küba purolarının kaçak naklini.

Wir untersuchen den Schmuggel und Schleichhandel von kubanischen Zigarren.

Küba'lı pilot mu?

Der kubanische Pilot?

İyi bir burbon ve en sevdiğim Küba puroları.

Guter Bourbon und Kubanische Cohibas meine Lieblinge.

Senin kadar hoş değil, benim küçük Küba sandviçim.

Er ist nicht so süß wie du, mein kleines Cubano-Sandwich.

Winston, sen ne istersin? Büyük Küba purosu isterim, demiş.

Winston, was willst du?" "Eine große kubanische Zigarre!

Bu, Afrika-Küba kökenli dansların en önemli adımlarından biri.

Das ist der Grundschritt beim afro-kubanischen Tanz.

Küba ve konyak kültürü ile kendine çevre edinmişsin.

Gemütlichen Tag verbracht. Kubanische und Kognak? Uh-huh.