Kallisko

Kallisko için bir rota belirleyin.

Kurs auf die Kallisko setzen.

Kallisko'dan yardım çağrısı var.

Notruf eines Schiffs namens Kallisko.