Kan Kan

Giderek artacak olan çocukça dişe diş kana kan mantığındaki misilleme serilerinin açılış saldırısı oluyor bu.

Das ist die Auftaktsalve einer eskalierenden Folge von kindischen "Hue und Hott" Geplänkel.

Ve birisi Kan-Kan dansı yapıyordu..

Und da hat jemand Cancan getanzt.

Bu kurumuş kan. Kan mı?

Das ist geronnenes Blut, Sir.

Kan profesör. Kan.

Blut, Professor, Blut.

Koparılan kan damarlarında, kan dolaşımı yok.

Kein Blutaustritt aus den gerissenen Blutgefäßen.

Kan ortaklığı, kan kardeşliğinden daha önemlidir.

Partner-Blutes ist Es ist dicker als Bruder-Blut.

Kan, kan arzusuna yol açar.

Blut führt zu Blutgier.