Turkish-German translations for Kanada:

Kanada · kanadisch · other translations

We also found translations for word kanada in German.

Kanada Kanada

Şu Kanada hikayesiyle hala ilgileniyor musun?

Diese Kanada-Story lnteressiert sie dich noch?

Tabi ki Kanada gibi coğrafi bir yer değil.

Nun Es ist sicher kein geografischer Ort, wie Kanada.

Orası Kanada, ne kadar riskli olabilir ki?

Es ist Kanada. Wie riskant kann es sein?

Click to see more example sentences
Kanada kanadisch

Aptal, işe yaramaz Kanada parası!

Dumm, nutzlos Kanadischen Geld!

KANADA ROCKY DAĞLARI, ALTI YIL SONRA

KANADISCHE ROCKY MOUNTAINS, SECHS JAHRE SPÄTER

Öncelikle Kanada Kültürü diye bir şey yoktur.

Erstens gibt es keine kanadische Kultur.

Click to see more example sentences