Katılımcılar

Ya da başka bir katılımcıdan.

Oder ein anderer Teilnehmer?

Her katılımcıya göre özel olarak ayarlanmış.

Für jeden Teilnehmer individuell zugeschnitten.

Katılımcılar; Jim Cutler, Frank Gleason ve Ted Chaough.

Anwesend sind Jim Cutler, Frank Gleason und Ted Chaough.

Bay Tusk her katılımcıyı saf dışı bırakacak.

Mr. Tusk wird jeden Mitbewerber überbieten.

O da katılımcılar listesinde mi?

Ist er auf der Teilnehmerliste?

Daha sonra Şeytan, katılımcılara şeytanların isimlerinden verir ve törensel ziyafet verilirdi.

Satan gibt allen Beteiligten Teufelsnamen. Und ein zeremonielles Festmahl wurde abgehalten.

Uh benim katılımcı leydiler ve ben sadece

Ahmeine B Begleitdamen und ich haben nur.