Krabat

Daha gençsin Krabat. Bir gün bunu sen de anlayacaksın.

Du bist jung, Krabat, aber eines Tages wirst du es verstehen.

İnan bana Krabat. Bu dünyadaki her şeyin bir bedeli vardır.

Glaub mir, Krabat, alles auf dieser Welt hat seinen Preis.

Ama aniden bir gün, Krabat değirmende tek başına kaldı.

Eines Tages aber war Krabat plötzlich allein auf der Mühle.

Krabat, Tonda'nın nasihatini yerine getirip yeniay gecesindeki olayları unutmaya çalıştı.

Krabat versuchte Tondas Rat zu befolgen, die Vorkommnisse der Neumondnacht zu vergessen.

Krabat, ıvır zıvırları atmalı.

Krabat soll den Plunder rausschaffen.

Geri dön Krabat. Geri dön.

Kehre um, Krabat, kehre um.