Lehman

Goldman Sachs, Bear Stearns, Lehman Brothers Merrill Lynch, hepsi bu işin içindeydi.

Goldman Sachs, Bear Stearns, Lehman Brothers Merrill Lynch, sie wussten alle darüber Bescheid.

Bear Stearns, Goldman Sachs ile Lehman Brothers ve Merrill Lynch'i incelerdim.

Ich denke da an Bear Stearns, Goldman Sachs und Lehman Brothers und Merrill Lynch.

En saygın ve büyük yatırım bankalarından Lehman Brothers iflasını ilan etmek mecburiyetinde bırakıldı.

Lehman Brothers, eine der traditionsreichsten und größten Investmentbanken wurde gezwungen, Bankrott anzumelden.

Eski Başkan yardımcısı, Lehman Brothers

Ehemaliger Vizepräsident, Lehman Brothers

Bu senin için bir sorun mu, Lehman?

Ist das ein Problem für Sie, Lehman?

Lehman, Washington Corrections.

Lehman, Washingtoner Justizbehörde.

Bay Lehman

Mr. Lehman

Lehman Brothers için çalıştık. Evet.

Sie waren bei Lehman Brothers.

Lehman'ın batısı tahvil pazarının da çökmesine yol açtı

Lehmans Scheitern führte zum Zusammenbruch des Wertpapier-Marktes

Lehman Brothers Merkezi ve dünyanın en büyük sigorta şirketi AIG'nin batısı global bir krize yol açtı.

Lehman Brothers Hauptgeschäftsstelle und der Zusammenbruch der weltgrößten Versicherungsgesellschaft, AIG eine weltweite Krise aus.