Leo'nun

Fuhuş, Leo'nun ahlaki değerlerine aykırı.

Prostitution würde Leos Moralbegriffen widersprechen.

Leo'nun kendi arabası.

Leos eigener Wagen.

Çocuklar, Leo'nun başı belada!

Jungs, Leo ist in Schwierigkeiten!

Ve ayrıca, Leo'nun iyileştirme gücüne ihtiyaçları olabilir.

Und außerdem brauchen sie vielleicht Leos Heilkünste.

Bir kaç gün önce Laura Gates'e Leo'nun annesi Leo'nun öldüğünü söylemek zorunda kaldım.

Vor ein paar Tagen musste ich Laura Gates, Leo's Mutter, sagen, dass Leo tot ist.

Bunlar Martin ve Lynn Carras, Leo'nun ailesi.

Das sind Martin und Lynn Carras, Leos Eltern.

Bu Leo'nun çizelgesi mi?

Ist das Leos Krankenblatt?

Leo'nun dört gün önce ortadan kaybolduğunu biliyoruz.

Wir wissen, dass Leo vor vier Tagen verschwunden ist.

Leo'nun arabaya çarpmasına kaza süsü verildi.

Leos Motorradunglück galt als Unfall.

Fábio, lütfen Leo'nun arkasına otur.

Fábio, bitte setz dich hinter Leo.