Linderman

Linderman gibi bir gangster için çalışmak, onun için tetiği çekmek.

Für einen Gangster wie Linderman arbeiten, den Abzug für ihn betätigen.

Bay Linderman, bize yardımcı oldu. Şimdi, biz ona yardım ediyoruz.

Mr. Linderman hat uns geholfen, und jetzt müssen wir ihm helfen.

Bay Linderman seni görmek istiyor.

Mr. Linderman möchte sie sehen.

Bay Linderman şimdi sizinle görüşecek

Mr. Linderman empfängt Sie jetzt.

Herşey kontrol altında, Bay Linderman.

Alles unter Kontrolle, Mr. Linderman.

Bay Linderman hemen sizi görmek istiyor.

Mr. Linderman würde Sie gern sofort sehen.

Linderman bir için Micah'a ihtiyacı olduğunu söyledi.

Linderman sagte, er bräuchte Micah für einen Job.

Linderman dedi?

Sagte er Linderman?

Bu sen ve Tim Linderman'dan kalma.

Der ist von dir und Tim Linderman.

Şu sarışın Linderman için çalışıyor.

Die Blonde arbeitet für Linderman.