Logan

Sevgili Bill ve Ted, sınavınız için başarılar sevgiler Bill S. Preston ve Ted Theodore Logan.

Lieber Bill, lieber Ted, viel Glück für die Prüfung, euer Bill S. Preston und Ted Theodore Logan.

Başkan Logan, David Palmer suikastinin bedelini ödeyecek.

Präsident Logan wird für David Palmers Ermordung bezahlen.

Ve ben Ted Theodore Logan.

Ich bin Ted Theodore Logan.

Başkan Logan bir hata yapıyor.

Präsident Logan macht einen Fehler.

Logan, her şey yolunda mı?

Logan, ist alles in Ordnung?

Ben Charles Logan, Jack.

Hier ist Charles Logan, Jack.

Çabuk söyleyeceksin çünkü Logan bir saate kadar burada olacak.

Schnell, denn Logan wird in einer Stunde hier sein.

Bill S. Preston Esquire ve Ted Theodore Logan için.

Bill S. Preston Esquire und Ted Theodore Logan!

İyi geceler Logan.

Gute Nacht, Logan.

Martha Logan'ın bungalovu.

Martha Logans Bungalow.