Turkish-German translations for Mısırlı:

ägyptisch · Ägypter · Ägypterin · other translations

Mısırlı ägyptisch

Eski bir Mısır ozanı şöyle der;

Ein altes ägyptisches Gedicht lautet:

Mısır yılanları oldukça zehirlidir.

Ägyptische Nattern sind ziemlich giftig.

Neredeyse yok edilemez. Ve Mısır pamuklusu gibi havadardır.

Praktisch unzerstörbar doch er atmet wie ägyptische Baumwolle.

Click to see more example sentences
Mısırlı Ägypter

Evlenmek istedi bir Mısır'lıyla.

Sie wollte einen Ägypter heiraten.

Bir nefes daha al ve Musa ya da herhangi bir Mısırlı'nın İbranileri neden kurtaracağını söyle?

Atme noch einmal und sag mir, warum Moses oder ein anderer Ägypter die Hebräer erlösen sollte?

Mısırlılar, İsis'e ne kadar süre taptı? Ya da Sümerler İştar'a?

Wie lange verehrten die Ägypter Isis, oder die Sumerer Ishtar?

Click to see more example sentences
Mısırlı Ägypterin

Saray'ın yanında Mısırlı odalığı Hacar da geldi.

Mit Sarai kam auch ihre Dienerin Hagar, die Ägypterin.