Mallory

Bay Mallory, yardımınıza ihtiyacım var.

Mr. Mallory, ich brauche Ihre Hilfe.

Mickey ve Mallory Knox.

Mickey und Mallory Knox.

Mallory Galeri" Hala çok uzak

MALLORY GALERIE IMMER NOCH SEHR WEIT

Mickey ve Mallory Knox yaptı.

Mickey und Mallory Knox waren's.

Mickey ve Mallory.

Mickey und Mallory.

Mallory. Mallory, bana bak.

Mallory, sieh mich an.

Mallory Knox seni öldürmek istediğini söyledi.

Mallory sagte, sie wolle Sie ermorden.

Elbette, Bay Mallory.

Natürlich, Mr. Mallory.

Owen Mallory ile ilgili.

Es geht um Owen Mallory.

Owen Mallory'nin hiçbir kaydı yok ama

Owen Mallory hat keine Akte, aber