Malunay

Bana bak. Malunay, bak bana!

Malunai, sieh mich bitte an!

Kay Pu davası, Bayan Malunay Ang ile Bay Largo Winch'in yüzleşmesi.

Bezüglich Kai Pu, Gegenüberstellung von Miss Malunai Ang und Mr Largo Winch.