McLane

Aslında Dan McLane'in karnında iki küçük bıçaklama yarası var.

Es gibt in Dan McLanes Bauchrraum zwei kleine Stichwunden.

Eski Ajan McLane, her kamuyla bağlantılı davanın baş araştırmacısıydı.

Der ehemalige Agent McLane war der Hauptermittler in jedem öffentlichkeitsverbundenem Fall.

McLane sonunda "bu kadar yeter" dedi.

McLane sagte endlich genug ist genug.

McLane son zamanlarda bazı köprüleri yakmış.

McLane brach kürzlich einige Brücken ab.

Kongre Üyesi McLane, Güney eyaletleri için ileriyi gören biriydi.

Der Abgeordnete McLane war ein Visionär für den Süden.

Şu anki durumunun yanında Dan McLane, hizmet veren bir NIS ajanıydı.

Zusätzlich zu seiner jetzigen Position, war Dan McLane ein passionierter NIS Agent.

Seçkin Katil olayından çok etkilendi. Yıllarca Lorta ve McLane'i takip etti.

Er war fasziniert vom "Privileged" Fall, er folgte Lorta und McLane jahrelang.

McLane, öncelikle bir NIS ajanıydı.

McLane war zuerst ein NIS Agent.

McLane, Pride için önemli biriydi.

McLane bedeutete Pride etwas.