Mill'de

Üç hafta önce görünmez bir kubbe bizi dünyadan ayıracak şekilde Chester's Mill'de ortaya çıktı.

Vor drei Wochen fiel eine unsichtbare Kuppel auf Chester's Mill, schnitt uns von der Außenwelt ab.

Dört hafta önce görünmez bir kubbe bizi dünyadan ayıracak şekilde Chester's Mill'de ortaya çıktı.

Vor vier Wochen fiel eine unsichtbare Kuppel auf Chester's Mill, schnitt uns von der Außenwelt ab.

Birkaç hafta evvel görünmez bir Kubbe bizi dünyanın tamamından ayıracak şekilde Chester's Mill'de belirdi.

Vor einigen Wochen fiel eine unsichtbare Kuppel auf Chester's Mill, schnitt uns von der Außenwelt ab.

İki hafta evvel görünmez bir Kubbe bizi dünyanın tamamından ayıracak şekilde Chester's Mill'de belirdi.

Vor zwei Wochen fiel eine unsichtbare Kuppel auf Chester's Mill und schnitt uns von der Außenwelt ab.

Chester's Mill'de kimse açlıktan ölmeyecek.

In Chester's Mill wird niemand verhungern.

Salinger Mill'de otel Del Corona.

Hotel Del Corona in Salinger Mill.

Sadece burada ve Dobb's Mill'de yaşadım.

Nun, nur hier und in Dobb's Mill.