Nolan

Ama bu sefer, "Bıdı bıdı, bıdı bıdı, Nolan, bıdı bıdı" olarak duydum.

Aber diesmal hörte ich "blah, blah, blah, blah, Nolan, blah, blah.

En azından o kontrol altında Nolan.

Wenigstens ist sie unter Kontrolle, Nolan.

Ben Görgü Tanığı Haber Programından Bruce Nolan.

Ich bin Bruce Nolan. Eyewitness Nachrichten.

İyi geceler Nolan.

Gute Nacht, Nolan.

Kapa çeneni, Nolan.

Halt's Maul, Nolan.

Tanıştığımıza memnun oldum, Nolan.

Natürlich. Schön, Sie kennenzulernen, Nolan.

Ben Nolan, Ritha'nın abisi.

Ich bin Nolan, Rithas Bruder.

Ben senin dostunum, Nolan.

Ich bin dein Freund, Nolan.

Sherlock, Nolan seni bekliyor.

Sherlock, Nolan erwartet Sie.

Nolan'ın acil bir işi vardı.

Nolan hatte einen Notfall.