Okuldan

Basın, televizyon, Hollywood filmleri,okullar, üniversiteler, dinler, hepsi özgürdür.

Freie Presse, Fernsehen, Hollywoodfilme, Schulen, Universitäten, Religionen

Bir birey bir okul kuramaz ya da bir ordu toplayamaz

Ein Individuum kann keine Schulen bauen oder eine Armee aufstellen

İki yılda bir yeni okul, yeni bir dil, yeni yemekler.

Alle zwei Jahre eine neue Schule, neue Sprache, neues Essen.

Seni bu yüzden mi yatılı okula gönderdiler?

Haben sie dich deswegen auf's Internat geschickt?

O zaman okula geri dön.

Dann komm zurück zur Schule.

Ama bugün okul yok ki. Bugün cumartesi.

Aber heute haben wir keine Schule.

Ben futbol için daha ciddi bir okul arıyorum.

Ich suche nach einer ernsthaften Football Schule.

Bugün okul yok.

Keine Schule heute.

Uyuşturucu, vandallık, hırsızlık okuldan kaçmalar.

Drogen, Vandalismus, Diebstahl, Schulschwänzen.

Başka bir okul bulacağız.

Wir finden eine andere Schule.