Osip

Osip'in adamları, Doğu bloku kızları çalıştırıyorlar. Güney Kaliforniya'da, bir yıldan fazla oldu Frank.

Osips Leute, sie haben Ostblock-Mädchen durch das südliche Kalifornieren für mehr als ein Jahr betrieben, Frank.

Osip ve Tony Chessani, Caspere'in payını alıyorlar?

Osip und Tony Chessani, sie bekommen Casperes Anteile?

Evet. Ben Osip Krischkov.

Ich bin Osip Kruschkow.

Ama Osip, satın alma aşamasındayız.

Aber, Osip, das ist ein Buy-in.

Osip, bir şampanya alsana.

Osip, nimm einen Sekt.

Osip Agranov adındaki bir Rus'la çalışıyor ve Catalast'tan Jacob McCandless'la.

Arbeitet mit einem Russen namens Osip Agranov zusammen, und Jacob McCandless von Catalast.