P

P.E. R: Paralel eşzamanlı rastlantısallık.

P.S.Z. "Parallele synchronisierte Zufälligkeit".

En azından o "p'tahk" üniformayı giymiyorum!

Zumindest trage ich keine pahtk-Uniform!

Uh, I.P.Freely burada mı?

Ist Ichm UssmaI hier?

Bir L.A.P.D. helikopteri düştü.

Ein L.A.P.D.-Helikopter ist abgestürzt.

Özellikle de P.T.C.H.'den sonra.

Besonders nach meinem P.T.S.S.

ÇOK GİZLİ P.A.V.S.D.

STRENG GEHEIM B.U.A.P.

P.R. işi gerçek birşey.

Ein PR-Job, ein richtiger.

H, I, J, K, L, M, N, O, P

H, I, J, K, L, M, N, O, P

J, P, altı, beş, beş, altı.

J, P, sechs, fünf, fünf, sechs.

H, l, J, K, L, M, N, O, P,

H, l, J, K, L, M, N, O, P,