Paul

Paul'un kartını kontrol ettim.

Ich habe Pauls Finanzen überprüft.

Paul'ün büyükbabasını gördünüz mü?

Habt ihr Pauls Großvater gesehen?

Seni şimdi hakladım, öncü Paul.

Jetzt habe ich dich, Pionier-Paul.

Hepinizin öncü Paul ile tanışmasını istiyorum.

Ich möchte euch Pionier-Paul vorstellen.

Belki de buraya gelmelisin, Paul.

Vielleicht sollten Sie vorbeikommen.

Anlıyorum, Paul'un kayboluşu

Verstehe, Pauls Verschwinden

Paul'ün babası öldürüldü mü?

Pauls Vater wurde ermordet?

Teşekkürler, öncü Paul.

Dank Ihnen, Pionier-Paul.

Paul, beni duyuyor musun?!

Paul, können Sie mich hören?

Ben de seni Paul.

Ich dich auch, Paul.