Paulson

Henry Paulson bu film için röportaj vermeyi reddetti.

Henry Paulson lehnte ein Interview für diesen Film ab.

Goldman Sachs, John Paulson, ve Morgan Stanley yalnız değildi.

Goldman Sachs, John Paulson und Morgan Stanley waren nicht die Einzigen.

Az önce Doktor Paulson öldürdü ve beni öldürmeye çalıştı.

Er tötete Dr. Paulson und er versuchte, mich zu töten.

Bakan Henry Paulson, bir George Washington değildir.

Finanzminister Paulson ist nicht George Washington.

Bakan Paulson sonbahar boyunca konuştu.

Finanzminister Paulson sprach während des Falls.

Ajan Paulson, sanırım ara vermeliyiz.

Agent Paulson, wir brauchen eine Pause.

Bernanke ve Paulson tutuklansın.

Verhaftet Bernanke und Paulson!

Efendim, General Paulson şu anda gelemiyor.

Sir, General Paulson kann nicht zurück jetzt.

Paulson ne cehenneme gitti?

Wo zur Hölle ist Paulson?

Onun adı Robert Paulson.

Sein Name ist Robert Paulson.