Porthos

Hadi Porthos Yatma zamanı

Komm, Porthos. Zeit fürs Bett.

Ama Porthos, kaba kuvvet kullanacaktır.

Porthos hingegen wird rohe Gewalt anwenden.

Porthos, atla ne oldu oğlum.

Porthos, rauf. Was ist los, Junge?

Athos, Porthos, Aramis ve D'Artagnan işte.

Athos, Porto's, Aramis und D'Artagnan.

D'Artagnan. Porthos, Athos ve Aramis'i yakalayıp bana kellelerini getireceksin.

Lhr verfolgt Porthos, Athos und Aramis und bringt mir ihre Köpfe.