Restoranlar

Neden bir suikastçı sıradan bir restoran sahibini öldürmek istesin?

Warum sollte ein Auftragsmörder einen einfachen Restaurantbesitzer umbringen?

Küçük bir Çin restoranı biliyorum.

Ich kenne ein kleines Chinarestaurant.

Yanlış numara.Burası bir Soba restoranı.

Falsch verbunden. Dies ist ein Soba-Restaurant.

Hangi restoranlar, örneğin?

Welche Restaurants beispielsweise?

Otellerde, restoranlarda, sinemalarda, mağazalarda ve benzeri işletmelerde.

In Hotels, Restaurants, Theatern, Einzelhandelsgeschäften und Ähnlichem.

Ben hep garsonluk yaptım. Restoranlarda çok çalıştım.

Ich hab immer gekellnert, in Brasserien in Mâcon.

Tiflis'teki restoranların bodrumların ve tavernaların duvarlarının çoğunu o boyadı.

Er hat unzählige Tifliser Schenken, Keller und Wirtshäuser ausgemalt.

Fıstık ezmesi servis eden restoranlarda?

Restaurants, in denen Erdnussbutter serviert wird.

Gece kulüpleri, Eski Lille, restoranlar.

In Discos, Altstadt, Restaurants.

Balıkçı teknesi için olabilir. Ama bir restoran için?

Vielleicht für einen Thunfischfänger, aber auch für ein Restaurant?