Rika

Benim için bağırın, Kosta Rika!

Schreit für mich, Costa Rica!

Kosta Rika'ya hoş geldiniz.

Willkommen in Costa Rica.

Kosta Rika'da güzel, sıcak, ıssız bir yer bulmuştu.

Er fand einen hübschen, abgeschiedenen Ort in Costa Rica.

Kosta Rika, Brezilya olabilir

Costa Rica, Brasilien, vielleicht

Bu yüzden mi Kosta Rika'ya gidiyorsun?

Wollen Sie deshalb nach Costa Rica?

Meksika, Kosta Rika.

Mexiko. Costa Rica.

Kosta Rika'ya gidiyorsun?

Willst du nach Costa Rica?

Tayvan değil, Kosta Rika, Irak, Umman, Sri Lanka Arjantin, Yeni Zelanda, İspanya, İrlanda, İsrail, Portekiz Almanya, Ukrayna veya Çin değil.

Wir sind nicht Taiwan, Costa Rica, Irak, Oman, Sri Lanka, Argentinien, Neuseeland, Spanien, Irland, Israel, Portugal, Deutschland, Ukraine, China

Oh, Kosta Rika berbattı.

Costa Rica war chaotisch.

Rika Van Häagen-Dazs.

Rika Van Häagen-Dazs.