Rusların

Rusların evi, İngiliz kraliyeti, Fransa, Avusturya, Almanya

Russlands lar, das britische Königshaus, Frankreich, Österreich, Deutschland

Burada Rusların Petropavlovsk ve Vladivostok üslerinin uydu fotoğrafları var.

Das hier sind aktuelle Aufnahmen von Petropawlowsk und Wladiwostok.

Jax ve Ope, Rusların elinde.

Die Russen haben Jax und Ope.

Ben, ölü Rusların altın dişlerini toplayan bir leş kargasıyla beraber savaşmam.

Ich kämpfe nicht mit einem Aasgeier der toten Russen die Goldzähne herausreißt.

Rusların uzay mekiği var.

Die Russen haben ein Shuttle.

Belki de Rusların.

Die Russen vielleicht.

Rusların yaptığı kaynaklar Dünya'nın en sağlam kaynaklarıdır.

Russische Schweiß-Arbeit ist die beste Schweißung der Welt.

Rusların elinde bomba var.

Die Russen haben die Bombe.