Ruslar

Maskeli kanunsuzlar, çılgın Ruslar.

Maskierte Rächer, verrückt spielende Russen.

Ruslar, İranlılar, Fransızlar.

Russen, Iraner, Franzosen.

Ama Ruslar yok.

Aber keine Russen.

Ruslar dediniz?

Sagten Sie Russen?

Amerikalılar, Ruslar, İngilizler

Amerikaner, Sowjets, Engländer

Çinliler ve Ruslar, batı Pasifik'teki operasyon bölgemize yaklaşıyorlar.

Die Chinesen und Russen nähern sich unserem Operationsgebiet im Westpazifik.

Daha sonra Ruslar beni yakaladılar ve bir kolektif çiftliğe gönderdiler.

Dann haben die Russen mich gefasst und in eine Kolchose geschickt.

Burada Almanlar, İtalyanlar ve karşı tarafta da Ruslar savaşıyor ve kavganın tam ortasında da İspanyollar.

Hier kämpfen Oeutsche und Italiener und auf der anderen Seite Russen, und die Spanier stehen mittendrin.

Siz Ruslar da şair gibi davranırsınız, ama belki de sadece alıngansınız.

Sie Russen halten sich für Poeten, aber vielleicht sind Sie nur überempfindlich.

Sayın Başkan, bana saldıran Ruslar iletişim cihazımdan beni takip ediyorlardı!

Mr. President, die Russen, die mich angriffen, haben mich über meinen Com-Link verfolgt,