Samuel

John Paul Jones, Patrick Henry, Samuel Adams.

John Paul Jones, Patrick Henry, Samuel Adams.

Ben bir sanatçıyım Samuel.

Ich bin eine Künstlerin, Samuel.

İyi geceler, Samuel.

Gute Nacht, Samuel.

Samuel Walker, lütfen.

Samuel Walker, bitte.

Beni mi görmek istedin Samuel?

Du wolltest mich sehen, Samuel?

Samuel Hughes'u kimin öldürdüğünü biliyor musun?

Weißt du, wer Samuel Hughes getötet hat?

Yani Samuel Colt'un günlüğüne göre?

Ich meine, laut Samuel Colts Tagebuch?

Samuel neden seni buraya getirdi?

Warum hat Samuel dich hierher gebracht?

Samuel beni o halde buldu.

Dann fand mich Samuel.

Samuel Edward Parker.

Samuel Edward Parker.