Savaşçısı'nı

Usta Ugvey şimdi Ejderha Savaşçısı' seçecek!

Meister Oogway wird jetzt den Drachenkrieger erwählen.