Scofield'ın

Michael Scofield'ın kardeşi.

Michael Scofields Bruder.

O sadece bir balıkçı. Söyle o balıkçıya, istediği şey Scofield'ın kardeşinde!

Er ist nur ein Fischer sag deinen Fischer Freund,daß Scofields Bruder es hat

Demek Scofield'ın hayatını mahvetmek istiyorsun.

Du willst also Scofield's Leben ruinieren.