Shepherd'ın

Şef, Phillip Loomis'le ilgili, Shepherd'ın omurilik hastası.

Chief, wegen Phillip Loomis, Sheperds Wirbelsäulen Patient?

Owen. Shepherd'ın çalışması üzerinde oynamış.

Sie hat Shepherds Studie manipuliert.

Shepherd'ın numarası çok büyük bir jestti.

Shepherd's Nummer war eine zu große Geste.

Orada Cybill Shepherd'ın ekran analizini yapmıştım.

Da hatte ich Probeaufnahmen mit Cybill Shepherd.

Tuttle'ın anaokullarından birinde çocuk tacizi suçlamaları. Okulun adı Shepherd's Flock.

Vorwürfe von Kindesmissbrauch an einer von Tuttle gegründeten Vorschule namens Shepherd's Flock.