Sherlock

Bay Sherlock Holmes.

Mr. Sherlock Holmes.

Sevgili Bay Sherlock Holmes.

Lieber Mr Sherlock Holmes.

Hâlâ aynı kasıntılı kendine güvenen Sherlock Holmes.

Noch immer der alte, prahlende, eingebildete Sherlock Holmes.

İkimiz de dindar değiliz Bay Sherlock Holmes.

Wir sind beide unserer Ämter enthoben, Mr Sherlock Holmes.

Sherlock Holmes da kim?

Wer ist Sherlock Holmes?

Sherlock, beni duyuyor musun?

Sherlock, können Sie mich hören?

Bu arada seni gözetleyen biri var caddenin karşısında, Sherlock.

Übrigens, ein Schlitzauge beobachtet dich von gegenüber, Sherlock.

Biz birbirimiz için yaratılmışız, Sherlock.

Wir sind füreinander geschaffen, Sherlock.

Hey, Sherlock Holmes, Nasıl kapatacağını biliyorsun değil mi?

Hey, Sherlock Holmes, du weißt, wie man abschließt, oder?

Sherlock Holmes burada mı?

Ist Sherlock Holmes hier?