Sherman

Hiç Sherman'ınız yok mu?

Haben Sie keine Shermanpanzer?

İyi akşamlar Bay Sherman.

Guten Abend, Mr. Sherman.

Dr. Boyd Sherman.

Dr. Boyd Sherman.

Ben bir sahtekârım, Sherman.

Ich bin ein Heuchler, Sherman.

Sherman Bu gece geliyorum.

Komme heute abend an.

John Henry Dr. Sherman hakkında ne hissediyorsun?

John Henry, wie hast Du für Dr. Sherman empfunden?

Dr. Boyd Sherman tanıyor musun?

Kennst Du Dr. Boyd Sherman?

Rob Sherman ve Dewey Jordan arasında hiç bir bağlantı yok.

Es gibt zwischen Rob Sherman und Dewey Jordan keine Verbindung.

Sarah Louise Sherman.

Sarah Louise Sherman.

Sherman, sen bir dahisin.

Sherman, du bist ein Genie!