Sisi

Dışarıda güzel ve sisli bir gece var.

Wir haben heute eine schöne, neblige Nacht.

Sisli Liman kısa bir mesafede.

Misthaven ist eine kurze Reise.

Temmuz ayı için çok sisli.

Ungewöhnlich neblig für Juli.

Orada bir sis tabakası var.

Da ist eine Nebelbank.

Bu olay bir sis perdesinin gerisinde.

Ein Rauchwölkchen hinter der Graskuppe.

Gökkuşaklarını, unutmabenileri sisli çayırları ve güneş benekli havuzları.

An Regenbogen, Vergissmeinnichts an taubedeckte Wiesen und sonnenbestrahlte Tümpel.

Sisin efendi toplumunuz aslında barış istiyor.

Ihr Herrenvolk will in Wirklichkeit Frieden.

Doğu'dan bir sis yığını yaklaşıyor.

Eine Nebelbank zieht von Osten ein.

Eski bir sayı sistemidir, Hang Zhou.

Das ist ein altes Zahlensystem Hang Zhou.

Bu kesinlikle yozlaşmış bir ikramiye sistemidir.

Das ist ein verfälschtes Abfindungssystem.