Sparks

İyi geceler, Sparks.

Gute Nacht, Sparks.

Neden Georgina Sparks'ın bir bebeği var?

Warum, hat Georgina Sparks ein Baby?

Demek istediğim, bu tam Nicholas Sparks seviyesinde bir şey.

Ich meine, das ist ernsthaftes Zeug auf Nicholas Sparks-Level.

Georgina Sparks, bir puset, ve çatık kaşlarıyla Dan'in babası görüldüler.

Gesichtet: GeorginaSparks, ein Kinderwagen und Dan's Dad mit einem finsteren Blick.

Şimdi ise dışarıda Sparks ile birlikte.

Nun ist er da draußen, mit Sparks.

Müdür Sparks'tan telefon var.

Telefonanruf von Direktor Sparks.

Dan, Georgina Sparks hakkında konuşuyoruz.

Dan, wir reden über Georgina Sparks.

Sparks seni nereye götürüyordu?

Wo hat Sparks dich hingebracht?

Sen Katie Sparks değilsin.

Du bist nicht Katie Sparks.

Marks ve Sparks, he?

Marks und Spencer, Mm.