Spock

Gerçek boyutunda kartondan "Mr. Spock"um gelmiş!

Meine lebensgroße Papp-Mr. Spock-Figur ist da!

Tekrar hoş geldiniz, Büyükelçi Spock.

Willkommen zurück, Botschafter Spock.

Mr. Spock, yardımınıza ihtiyacım var.

Mr. Spock, ich brauche Ihre Hilfe.

Mr. Spock, lütfen cevap verir misiniz?

Mr. Spock, würden Sie bitte antworten?

Bay Spock'un yeteneklerini biliyorum.

Ich kenne Mr Spocks Qualifikationen.

Mr. Spock, silaha ihtiyacımız var.

Mr Spock, wir brauchen Waffen.

Şimdi, Bay Spock.

Jetzt, Mr Spock.

Akıllı bir seçim, Bay Spock.

Eine kluge Entscheidung, Mr. Spock.

Hayır, Mr. Spock.

Nein, Mr. Spock.

O zaman Mr. Spock bir hain değil.

Dann ist Mr. Spock kein Verräter.