Springs

O zaman şu Good Springs kasabasının, burada olması gerekiyor, değil mi?

Dann sollte diese Stadt, Goodsprings, hier unten sein, oder?

Ama Bayan Weaver, Justin Tuck hafta sonu için Palm Springs'de.

Aber Ms. Weaver, Justin Tuck ist in seinem langen Wochenende in Palm Springs.

Palm Springs çölün ortasında kocaman bir şehir.

Palm Springs ist eine riesige Stadt in der Wüste.

Palm Springs'te bir arkadaşım var, Lenny Green.

Ich habe einen Freund in Palm Springs, Lenny Green.

Colorado Springs"e hoş geldiniz Bay Angier.

Mr. Angier? Willkommen in Colorado Springs.

Palm Springs için hazır mısın?

Bereit für Palm Springs?

DRY SPRINGS ENGELLİ KOŞU ROSCOE STEVEN JENKINS

DRY SPRINGS HINDERNISLAUF ROSCOE STEVEN JENKINS

Cable Springs'e hoş geldiniz.

Willkommen in Cable Springs.

Matt ve ben Palm Springs'e Randy davası için gittik.

Matt und ich mussten nach Palm Springs wegen Randy.

Larry'yle Lyndsey hafta sonu için Palm Springs'e gitti.

Larry und Lyndsey sind dieses Wochenende in Palm Springs.