Stoddart

Şimdi de Profesör Charlie Stoddart öldürüldü.

Jetzt wurde Professor Charlie Stoddart ebenfalls ermordet.

Bu Stoddart'ın yatak odasında bulundu.

Das wurde in Stoddarts Schlafzimmer gefunden.

Profesör Stoddart saldırıya uğrayıp ölüme terk edilmiş.

Professor Stoddart wurde angegriffen und sterbend zurückgelassen.

Charlie Stoddart öldürüldü. Ne?

Charlie Stoddart wurde ermordet.

Charlie Stoddart beş dakika önce ameliyat masasında ölmüş.

Charlie Stoddart starb auf dem Operationstisch, vor fünf Minuten.

Profesör Charles Stoddart tanır mıydın?

Kannten Sie Professor Charles Stoddart? Nein.

Charlie Stoddart tanıyor musun?

Kennen Sie Charlie Stoddart?